Bedrijven

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal zorgt dat u zichtbaar bent voor de klant en zoveel mogelijk potentiele klanten genereert. Ook ondersteunen wij u in de uitvoering.

Maatwerkadvies

Bespaar Lokaal vindt het van belang dat de woningeigenaar zijn woning kent. Dat begint altijd met het Woningdossier. 

Hierin staat precies welke energiebesparende maatregelen voor het huis en de persoonlijke situatie het beste zijn, wat ze kosten en wat ze aan energiebesparing opleveren. Op basis van deze informatie kan een bewoner een weloverwogen keuze maken. Hij hoeft de maatregelen niet allemaal in één keer uit te voeren, maar het geeft wel een goed inzicht in wat er allemaal mogelijk is. Bovendien biedt het u als energiebesparingsspecialist de mogelijkheid om een relatie op te bouwen met de klant en na een tijd weer eens contact op te nemen.

Als Duurzame Aanbieder zorgt u dat het Woningdossier wordt opgesteld, u bespreekt het zorgvuldig met uw klant, adviseert over de maatregelen en zorgt voor een kwalitatief goede uitvoering. Bekijk hier een voorbeeldrapport

Aanbieders in de Utiliteitsbouw werken met het  Energieprestatieadvies voor de Utiliteitsbouw (EPA-U). 

partners: