Bedrijven

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal zorgt dat u zichtbaar bent voor de klant en zoveel mogelijk potentiele klanten genereert. Ook ondersteunen wij u in de uitvoering.

Woningdossier

Om woningeigenaren te stimuleren aan de slag te gaan, heeft Bespaar Lokaal het Woningdossier. Woningeigenaren kunnen via deze website een eigen digitaal woningdossier aanmaken en vanuit het Woningdossier contact leggen met deelnemende Duurzame Aanbieders. Daarmee is het ook een belangrijk acquisitieinstrument voor ondernemers.

Hoe werkt het Woningdossier voor de woningeigenaar?

Iedere woningeigenaar in Nederland kan via www.mijnwoningdossier.nl een Woningdossier openen. Na het invullen van postcode en huisnummer in het Woningdossier, kunnen woningeigenaren de woninggegevens van hun woning inzien. Als er op het adres nog geen Energielabel bekend is in het EPBD-register, krijgt de eigenaar een indicatief Energielabel te zien, die hij kan aanpassen naar de huidige situatie van zijn woning. Een uitgebreide test onder 27.000 woningen heeft aangetoond dat het indicatieve Energielabel in 90% van de gevallen voldoende tot goed overeenkomt met het gecertificeerde Energielabel.

Als er op het adres wel een Energielabel bekend is in het EPBD-register, dan krijgt de eigenaar deze gegevens direct te zien in zijn Woningdossier. De eigenaar kan deze gegevens niet aanpassen, omdat het om gecertificeerde gegevens gaat.

Vervolgens kan de eigenaar aan de slag met het aanvragen van een maatwerkadvies, een Energielabel en offertes voor energiebesparende maatregelen en installaties. Ook kan hij berekeningen uitvoeren met maatregelpakketten die hij zelf kan samenstellen. Zo ziet hij in één opslag wat de startsituatie is en wat het te verwachten eindresultaat is van de gekozen maatregelen. Zowel in de vorm van het verbeterde Energielabel, als de jaarlijkse kosten en besparingen. Tot slot kan hij de uitgevoerde maatregelen in het Woningdossier ‘opslaan’, zodat hij bij eventuele verkoop aan kan tonen wat er met zijn huis gebeurd is en het Woningdossier kan overdragen aan een nieuwe eigenaar. Een woningeigenaar kan bij maximaal drie Duurzame Aanbieders een offerte aanvragen voor de geselecteerde maatregelen.

Hoe werkt het Woningdossier voor de Duurzame Aanbieder?

Om deel te kunnen nemen aan het Woningdossier dient u zich eerst aan te melden als Duurzame Aanbieder. Na uw aanmelding krijgt u toegang tot de inlogsite van de Duurzame Aanbieder waar u zich kunt registreren voor het Woningdossier. Uw bedrijf wordt dan, naast de algemene Zoek&Vind-module van de Duurzame Aanbieder, ook zichtbaar in het Woningdossier.

Technische vragen over het Woningdossier

Mocht u als Duurzame Aanbieder technische problemen ondervinden bij het gebruik van het leveranciersgedeelte van het Woningdossier, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (088) 045 20 25 of per e-mail via info@bespaarlokaal.nl.

partners: