Bedrijven

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal zorgt dat u zichtbaar bent voor de klant en zoveel mogelijk potentiele klanten genereert. Ook ondersteunen wij u in de uitvoering.

Samenwerking Bespaar Lokaal en Duurzame Aanbieder

Bespaar Lokaal heeft als onafhankelijke stichting de opdracht gekregen het profiel Duurzame Aanbieder uit te gaan voeren.
Het profiel Duurzame Aanbieder is opgezet om woningeigenaren met kennis en garantie te kunnen bijstaan. Woningeigenaren kunnen via de website Duurzame Aanbieder in contact komen met deskundige aanbieders, die met de benodigde kennis de uitvoering van energiebesparende maatregelen kunnen organiseren en realiseren.
Behalve dat Duurzame Aanbieders door consumenten gevonden kunnen worden via de website Duurzame Aanbieder, krijgen de Duurzame Aanbieders ook extra aandacht en kansen op opdrachten doordat zij vanaf najaar 2017 meeliften op de landelijke overheidscampagne ‘Energie besparen doe je nu’ (op tv/radio).

Tot aan de officiële lancering van de Duurzame Aanbieder zijn ook de MMM-aanbieders vermeld. Na de lancering worden MMM-aanbieders die zich niet als Duurzame Aanbieder hebben aangemeld verwijderd.

partners: