Bedrijven

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal zorgt dat u zichtbaar bent voor de klant en zoveel mogelijk potentiele klanten genereert. Ook ondersteunen wij u in de uitvoering.

Criteria

Als Duurzame Aanbieder voldoet u aan een aantal criteria.

  • U adviseert woningeigenaren over (combinaties van) maatregelen waarmee zij hun woning stapsgewijs of in één keer energieneutraal kunnen maken.
  • U onderhoudt alle contacten met (onder-)leveranciers en bent het enige aanspreekpunt voor de woningeigenaar.
  • U informeert woningeigenaren over financierings- en subsidiemogelijkheden voor de energiebesparende maatregelen.
  • Ook na afronding van de werkzaamheden blijft u betrokken. U zorgt voor tevredenheid van de woningeigenaar en verzorgt desgewenst het onderhoud of de service van de genomen maatregelen.
  • U biedt de woningeigenaar een energielabelgarantie of, bij het volledig energiezuinig maken van de woning, een energieprestatiegarantie.

Voor de uitgebreide toelichting op de criteria verwijzen wij u naar www.duurzameaanbieder.nl.

 

partners: