Bedrijven

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal zorgt dat u zichtbaar bent voor de klant en zoveel mogelijk potentiele klanten genereert. Ook ondersteunen wij u in de uitvoering.

Woningdossier

Als Duurzame Aanbieder wordt u opgenomen in het Woningdossier.

Wat is het Woningdossier?

Woningeigenaren in heel Nederland kunnen via www.mijnwoningdossier.nl gratis hun persoonlijke Woningdossier in gebruik nemen. Als er op het adres nog geen Energielabel bekend is in het EPBD-register, krijgt de eigenaar een indicatief Energielabel te zien, die hij kan aanpassen naar de huidige situatie van zijn woning. Een uitgebreide test onder 27.000 woningen heeft aangetoond dat het indicatieve Energielabel in 90% van de gevallen voldoende tot goed overeenkomt met het gecertificeerde Energielabel.
Als er op het adres wel een Energielabel bekend is in het EPBD-register, dan krijgt de eigenaar deze gegevens direct te zien in zijn Woningdossier. De eigenaar kan deze gegevens niet aanpassen, omdat het om gecertificeerde gegevens gaat.

Vervolgens kan de eigenaar aan de slag met het aanvragen van een maatwerkadvies, een Energielabel en offertes voor energiebesparende maatregelen en installaties. Ook kan hij berekeningen uitvoeren met maatregelpakketten die hij zelf kan samenstellen. Zo ziet hij in één opslag wat de startsituatie is en wat het te verwachten eindresultaat is van de gekozen maatregelen. Zowel in de vorm van het verbeterde Energielabel, als de jaarlijkse kosten en besparingen. Tot slot kan hij de uitgevoerde maatregelen in het Woningdossier ‘opslaan’, zodat hij bij eventuele verkoop aan kan tonen wat er met zijn huis gebeurd is en het Woningdossier kan overdragen aan een nieuwe eigenaar. Een woningeigenaar kan bij maximaal drie Duurzame Aanbieders een offerte aanvragen voor de geselecteerde maatregelen.

 

partners: