Gemeenten

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt u bij het opzetten en uitvoeren van energiebesparingsprojecten, het mobiliseren van  lokale uitvoerders en de communicatie richting bewoners.

Digitale gereedschapskist energieaanpak

Speciaal voor gemeenten die een energiebesparingsproject voor particuliere woningeigenaren willen opzetten, heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een digitale gereedschapskist ontwikkeld. 

De gereedschapskist ‘Energieaanpak particuliere woningeigenaren’ beschrijft een praktische projectopzet, die is samengesteld op basis van ervaringen in verschillende gemeenten. De opzet gaat in op de fasen voorbereiding, kwartiermaken, uitvoering en montoring & evaluatie, die u helpen met succes een energiebesparingsproject in te richten en uit te voeren. Op deze website vindt u onder Aanpak een toelichting op de opzet. In de gereedschapskist worden ook de aandachtspunten en leerervaringen van andere gemeenten beschreven. Bovendien wordt aangegeven waar u voorbeelden kunt vinden van projectdocumenten en uitvoeringsmaterialen die de gemeenten ontwikkeld hebben. Voorafgaand kunt u met een interactieve beslisboom toetsen of u aan de randvoorwaarden voldoet om met succes een project te starten.

U kunt de digitale gereedschapskist hier downloaden.

partners: