Gemeenten

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt u bij het opzetten en uitvoeren van energiebesparingsprojecten, het mobiliseren van  lokale uitvoerders en de communicatie richting bewoners.

Alliantievorming

Bespaar Lokaal ziet een grote rol weggelegd voor de lokale bedrijven. Zij zijn de partij die uiteindelijk de maatregelen zullen gaan uitvoeren en de gevraagde kwaliteit zullen leveren.

Bespaar Lokaal kan de gemeente ondersteunen bij het vormen van lokale allianties. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van ons netwerk met o.a. Bouwend Nederland, Uneto-VNI, SBRCurnet en OTIB. Samen met deze partners kunnen allianties gemaakt worden die aansluiten bij de behoeften van de woningeigenaar.

partners: