Gemeenten

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt u bij het opzetten en uitvoeren van energiebesparingsprojecten, het mobiliseren van  lokale uitvoerders en de communicatie richting bewoners.

Bespaar Lokaal Praktijkteam

Bespaar Lokaal wil de drempels voor energiebesparing wegnemen en energiebesparing gemakkelijk en aantrekkelijk maken, door informatie en steun te bieden. Het Bespaar Lokaal-praktijkteam doet onderzoek naar energiebesparingsprojecten in binnen- en buitenland en brengt de opgedane ervaringen op praktische wijze bij elkaar. De lessen en inzichten die hieruit naar voren komen, stelt het praktijkteam ter beschikking aan overheden en andere partners in energiebesparing.
 
Het Bespaar Lokaal-praktijkteam zet Nederlandse praktijkervaringen met energiebesparing af tegen wetenschappelijke inzichten en buitenlandse ervaringen. Dit wordt vertaald naar concrete aanbevelingen voor de praktijk. Ook de ervaringen die met die aanbevelingen worden opgedaan, worden opnieuw geëvalueerd. Er is dus sprake van continuïteit in kennisopbouw. Deze continuïteit krijgt vorm door flexibele inzet van een kleine kern van medewerkers met toegepaste wetenschappelijke kennis (Nyenrode Business Universiteit) en partijen uit de beroepspraktijk. Hierdoor heeft u steeds de meest recente en beste kennis tot uw beschikking.

U kunt ons ook benaderen voor een gesprek over uw projectstrategie in de ontwerpfase van uw eigen project. Het praktijkteam deelt haar kennis graag met u. 

Prijs: Eerste gesprek (maximaal twee uur) gratis. Vervolgens offerte op aanvraag.
 

partners: