Gemeenten

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt u bij het opzetten en uitvoeren van energiebesparingsprojecten, het mobiliseren van  lokale uitvoerders en de communicatie richting bewoners.

Energieloket opzetten

Bespaar Lokaal kan voor u een digitaal Energieloket opzetten. De website biedt informatie en handelingsperspectief voor woningeigenaren. Ook kunnen bedrijven hun energiebesparende maatregelen aanbieden en is er ruimte voor de boodschap van uw gemeente. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een gedegen en bewezen format met oog voor de lokale wensen.

Het digitale loket biedt de mogelijkheid om de regio te tonen, maar ook de verschillende onderliggende gemeenten. Daarbij is ruimte om specifiek per gemeente elementen onder de aandacht te brengen. Zo is er de mogelijkheid om (lokale) initiatieven uit te lichten en nieuwsberichten te plaatsen.

Iedere afzonderlijke gemeente kan, indien gewenst, haar gedeelte van de site beheren. Dit beheer kan echter ook door de regio worden uitgevoerd. De site is zo opgezet dat de algemene, inhoudelijke, informatie op iedere sub-site beschikbaar is. Landelijk nieuws komt zo bijvoorbeeld automatisch op deze sub-sites terecht. De  primaire informatie is op deze manier geborgd. Uw gemeente kan zelf zorgdragen voor de content die alleen lokaal van toepassing is. Dit kunt u ook door een derde partij laten uitvoeren.

partners: