Gemeenten

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt u bij het opzetten en uitvoeren van energiebesparingsprojecten, het mobiliseren van  lokale uitvoerders en de communicatie richting bewoners.

Subsidieregeling opzetten

Bespaar Lokaal heeft veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van subsidieregelingen voor onder andere woningeigenaren.

Bespaar Lokaal kan u ondersteunen bij het opzetten van een begrijpelijke en doelmatige subsidieregeling. Zij kan u echter ook ondersteunen bij het uitvoeren van een dergeljike regeling. Een lokale subsidieregeling kan de noodzakelijke versnelling brengen in het verduurzamen van de woningvoorraad. Een lokale regeling kan samen met de nationale duurzaamheidsregeling de lokale aanbieders ook helpen een platform te geven op deze markt in ontwikkeling.

partners: