Gemeenten

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt u bij het opzetten en uitvoeren van energiebesparingsprojecten, het mobiliseren van  lokale uitvoerders en de communicatie richting bewoners.

Duurzaamheidslening (SVN)

Om te voldoen aan de Europese doelstellingen voor CO2-reductie moeten Nederlandse gemeenten in 2020 30% minder CO2 uitstoten. Het energiezuinig maken van de woningvoorraad is daarom voor veel gemeenten een belangrijke doelstelling.

Met de Duurzaamheidslening maakt u het particuliere woningeigenaren makkelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden energiebesparende maatregelen in of aan hun woning te treffen. Zo wordt de bestaande woningvoorraad energiezuiniger. Voor de woningbezitter vallen de lasten van de Duurzaamheidslening in de meeste gevallen weg door een lagere energierekening.

Uw provincie kan gemeenten steunen bij het verstrekken van de Duurzaamheidslening. Bekijk op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting of uw provincie het pronvicaal Duurzaamheidsfonds voert en hoe u kunt deelnemen.

partners: