Gemeenten

Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt u bij het opzetten en uitvoeren van energiebesparingsprojecten, het mobiliseren van  lokale uitvoerders en de communicatie richting bewoners.

Woningdossier - Expertmodule

Met de Expertmodule Woningdossier heeft uw gemeente het volledige actuele en historische overzicht van de energetische kwaliteit van de gemeentelijke woningvoorraad. Per geselecteerd postcodegebied krijgt u inzicht in de verdeling van de energielabels en de verbeteringen van energielabels in de tijd. Ook kunt u aan de hand van scenario's zien wat de mogelijke resultaten zijn van verschillende maatregelen voor het verbeteren van de energielabels en  CO2-besparing.

Hoe werkt het? 

  • De gemeente of provincie neemt een abonnement op de Expertmodule, al dan niet in combinatie met afname van Woningdossiers voor bewoners; zie daarvoor de factsheet hieronder (in pdf).
  • Bespaar Lokaal richt de Expertmodule in voor de gemeente of provincie voor de postcodegebieden die aangeschaft worden.
  • Met de toegestuurde  inlogcode en het wachtwoord wordt onbeperkt toegang  verleend binnen het abonnement van een jaar.
  • De startpagina is een dashbord waarin het totaaloverzicht wordt gegeven van de woningen met hun energielabels (indicatief en gecertificeerd).
  • In het onderdeel ‘statistieken’ kunnen selecties worden gemaakt van kleinere gebieden (zoals een wijk, straat of een deel van de straat) en kunnen real time overzichten, eventueel in verloop van de tijd, worden getoond. Ook worden ‘beste’ en ‘slechtste’ straten gerangschikt en gekoppeld aan Google Streetview.
  • Met ‘scenario’s’ is het mogelijk voor geselecteerde postcodegebieden maatregelpakketten samen te stellen en de implementatiegraad in te schatten. De uitkomsten van deze scenario’s in verbeteringen van de energielabels en de CO2-reducties, worden in overzichtelijke rapporten in de Expertmodule opgeslagen.
  • Alle overzichten en rapporten kunnen worden geprint en mogen  zonder copyrights- afdracht voor eigen doeleinden toegepast worden.

Handelingsperspectief

De Expertmodule kan worden gebruikt om het potentieel aan woninggebonden energiebesparing in een gebied te bepalen. De module levert real time monitoring die toegepast kan worden bij gerichte acties in wijken en straten, of de hele gemeente. 
 

Factsheet Expertmodule Woningdossier (pdf)
 

*Bespaar Lokaal past jaarlijks per 1 januari de genoemde prijzen aan op basis van prijsindexatie. 

partners: