Huiseigenaren

Met gemak energie besparen!

Comfortabel wonen en elke maand flink besparen op uw energierekening. Lijkt u dat ideaal? Bespaar Lokaal helpt u graag bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Energielabelatlas

De Energielabelatlas heeft voor alle woningen in Nederland een Energielabel op de kaart gezet. De atlas geeft niet alleen inzicht voor de eigen woning, maar ook van woningen in de directe omgeving of andere delen van Nederland. Ook de verdeling van energielabels per gemeente kan worden opgevraagd. Ook biedt de Energielabelatlas u de mogelijkheid de kwaliteit van het energielabel van uw woning te verbeteren.

Typen labels

De Energielabelatlas hanteert 3 typen energielabels, die verschillen in volledigheid van woninggegevens, uitgedrukt in sterren;

  • 1 ster - Het voorlopig Energielabel. Vastgesteld door de Rijksoverheid en gebaseerd op een aantal standaard bouwjaar gerelateerde woningkenmerken. Dit label is niet afgemeld bij RVO in het register voor energielabels voor woningen.
  • 2 sterren - Energielabel aangepast door woningeigenaar, met gebruik van de knop "controleer mijn label" of via www.mijnwoningdossier.nl. Niet afgemeld bij RVO in het register voor energielabels voor woningen.
  • 3 sterren - Definitief Energielabel vastgesteld door de woningeigenaar via de site www.energielabelvoorwoningen.nl. Daarna op afstand gecontroleerd, betaalde dienst, door een ´Erkend deskundige´. Dit energielabel is afgemeld bij RVO in het register voor energielabels voor woningen. 
  • 4 sterren - Definitief Energielabel vastgesteld op basis van een uitgebreide opname door een gecertificeerd adviseur in de woning. Tevens is hier van een energie-index (EI) vastgesteld. Deze is relevant bij vaststelling van de huurwaarde. opgenomen door een gecertificeerd adviseur aan huis. De EI en het label zijn bij RVO afgemeld in het register. Controle is mogelijk via www.zoekuwenergielabel.nl. 

Controleer uw label

Niet van alle woningen in Nederland zijn betrouwbare gegevens voor de startsituatie beschikbaar. Het kan dus voorkomen dat een bouwjaar of een woningtype niet klopt. Dat ligt niet aan de Energielabelatlas, maar aan de bronnen die de Energielabelatlas gebruikt. Via ‘controleer mijn label’ kunnen deze gegevens worden gecorrigeerd.

De gegevens die bij de startsituatie (1 ster) worden gebruikt, geven vaak nog geen volledig inzicht in het actuele energielabel van de woning. Zo kan het zijn dat er inmiddels glas is vervangen, of de woning is nageïsoleerd, is voorzien van zonnepanelen etc. Door ‘controleer mijn label’ in enkele minuten door te lopen kan het actuele energielabel worden vastgesteld.

Voor het laten vastleggen van het actuele energielabel op de Energielabelatlas moet u zich registreren in het Woningdossier. Dit wordt automatisch aangeboden via het doorlopen van ‘controleer mijn label’. Bespaar Lokaal kan controleren of de gegevens juist zijn. Bespaar Lokaal wil daarmee zoveel mogelijk voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de Energielabelatlas. De energielabels die via ‘controleer mijn label' worden geregistreerd krijgen 2 sterren.

Definitief Energielabel door een Erkend Deskundige - 3 sterren

Bij verkoop of verhuur van de woning is het verplicht een geregistreerd Energielabel te overleggen. Dit mag een Definitief Energielabel zijn. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Woningopname door een gecertificeerd adviseur - 4 sterren

‘Controleer mijn label’ stelt de belangrijkste vragen om het actuele energielabel vast te stellen. Bij het ontwikkelen van de Energielabelatlas is gebleken dat deze gegevens in verreweg de meeste gevallen voldoende zijn om een betrouwbare uitslag te krijgen. Het kan echter voorkomen dat in woningen maatregelen zijn genomen die niet door ‘controleer mijn label’ worden gevraagd, zoals de aanwezigheid van een warmtepomp, een warmte-terugwin-installatie (WTW) e.d. Ook als een woning complex is, bijvoorbeeld een grote boerderij met meerdere ketels, kan het actuele energielabel niet volledig worden vastgesteld. In die gevallen raadt Bespaar Lokaal u aan een energielabel met 4 sterren aan te vragen bij een gecertificeerd adviseur (zie: www.kbi.nl).

partners: