Huiseigenaren

Met gemak energie besparen!

Comfortabel wonen en elke maand flink besparen op uw energierekening. Lijkt u dat ideaal? Bespaar Lokaal helpt u graag bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Beoordeel een Duurzame Aanbieder

1. Wat is uw oordeel over het door het bedrijf gegeven advies over energiebesparing?

2. Welk rapportcijfer geeft u de kwaliteit van de door het bedrijf verstrekte Informatie over financieringsmogelijkheden en subsidies?

3. Hoe waardeert u de kwaliteit van de van het bedrijf ontvangen offerte (duidelijk, compleet etc.)?

4. Welk rapportcijfer geeft u voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk?

5. Wat is uw oordeel over de wijze waarop het bedrijf de gemaakte afspraken is nagekomen?

6. Hoe beoordeelt u het optreden door de medewerker(s) van het bedrijf (netheid, vriendelijkheid, etc.)?

7. Kunt u met een rapportcijfers aangeven in hoeverre de factuur overeenkomt met de gemaakte afspraken?

8. Welk cijfer geeft u het bedrijf op het punt van nazorg (zijn uw eventuele klachten goed afgehandeld)?

9. Indien gewenst, kunt u hier nog een toelichting geven op de wijze waarop u de samenwerking met het bedrijf heeft ervaren.


partners: