Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt huiseigenaren, gemeenten en bedrijven energie te besparen. Maak hiernaast een keuze om te lezen wat u kunt doen.

‘Alle Zuid-Hollandse nieuwbouw fossielvrij’

‘Alle Zuid-Hollandse nieuwbouw fossielvrij’

20/11/2017 - Provincie Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw energieneutraal en fossielvrij is. Dit hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de visie Ruimte & Mobiliteit.

Deze wijziging betekent een herziening van alle nieuwbouwplannen die bijvoorbeeld nog voorzien zijn van gasaansluitingen. Daarnaast vraagt dit veel op het gebied van elektriciteit, want alle gebouwen moeten ook volledig zelfvoorzienend zijn.


Woningen energieneutraal en fossielvrij in 2035

Bij de woningen wil deze provincie dat ze de nieuwbouw en de bestaande bouw in 2035 energieneutraal en fossielvrij zijn. Per locatie moet voor de beste oplossing worden gekozen. Dit kan bijvoorbeeld met een (lokaal) warmtenet, warmtepompen of zonneboilers. Zuid-Holland gaat hierover in gesprek met de gemeenten.

Verder zet de provincie Zuid-Holland in op het beter benutten van bestaande ruimte, door slim om te gaan met de ruimte. Hierbij gebruikt ze methoden als het verdichten, herstructureren en transformeren van bijvoorbeeld kantoren en winkels in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer. Dit dient de bestaande bebouwde omgeving te verbeteren. Daarnaast stimuleert deze provincie het bouwen binnen steden en dorpen, onder meer door plannen daar voorrang te geven.


Foto: provinciehuis van Zuid-Holland (bron: Wikipedia/Dqfn13)

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

partners: