Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt huiseigenaren, gemeenten en bedrijven energie te besparen. Maak hiernaast een keuze om te lezen wat u kunt doen.

Duurzaam wonen in Den Haag

Duurzaam wonen in Den Haag

26/10/2016 - Ook Den Haag werkt hard aan duurzaamheid en energiebesparing. Via het programma ‘Werken aan duurzaam woningonderhoud’, streeft de stad naar kwaliteitswoningen met energielabel B of hoger. Goed onderhouden woningen trekken volgens de gemeente ook toekomstige bewoners van de stad aan. Energieplein20 interviewde Anneke van der Ent van de gemeente Den Haag.

Ook Den Haag werkt hard aan duurzaamheid en energiebesparing. Via het programma ‘Werken aan duurzaam woningonderhoud’, streeft de stad naar kwaliteitswoningen met energielabel B of hoger. Goed onderhouden woningen trekken volgens de gemeente ook toekomstige bewoners van de stad aan.

Een interview met Anneke van der Ent van de gemeente Den Haag.

Waarom zijn jullie begonnen met de energiebesparende maatregelen?

Van der Ent: “Bij de basis, omdat we de CO2-uitstoot willen verminderen en de klimaatdoelstellingen voor 2040 willen behalen. In Den Haag zijn we al jaren bezig met het bevorderen van particulier woningonderhoud. Het behoud van de kwaliteit van woningen is erg belangrijk voor zowel de bewoners van Den Haag, als de aantrekkelijkheid van de stad voor toekomstige inwoners en bedrijven. Duurzame woningen zijn betaalbare woningen en dat betekent een beter en gezonder leefklimaat voor bewoners. Een vermindering van uitstoot is goed voor de klimaatproblematiek.

Onze doelstellingen hebben we sinds een jaar samengevoegd in de overkoepelende aanpak ‘Werken aan duurzaam Woningonderhoud’. Dit programma is georganiseerd door de gemeente Den Haag en bedrijven en zich richt op particuliere woningen in de stad. De campagne heeft als slogan ‘Hou van je Huis’. Hoewel het programma pas loopt sinds mei 2015, laat het al goede resultaten zien. In het eerste half jaar van 2016 werden er 4.222 duurzame acties in woningen uitgevoerd. In nog enkele duizenden woningen wordt binnenkort geïnnoveerd. Het gaat tot nu toe vaak om kleinere ingrepen.”

Welke initiatieven nemen jullie vanuit de gemeente Den Haag om energiebesparing te bevorderen?

Van der Ent: “Werken aan duurzaam woningonderhoud is het belangrijkste programma waarmee we energiebesparing stimuleren. Ons doel is om het tempo van woningrenovaties te versnellen naar 4.000 duurzame woningrenovaties per jaar, waarbij we streven naar zoveel mogelijk energielabel A of B. Ook willen we de vraag en het aanbod van de woningmarkt in Den Haag versterken, opschalen en versnellen. In de hele stad nemen we een faciliterende rol op ons. Er zijn tien focusgebieden waar we actief duurzame woningrenovaties stimuleren: de Bomenbuurt, Bloemenbuurt, Heesterbuurt, Laak, Leyenburg, Mariahoeve, Rustenburg/Oostbroek, Transvaal, Valkenboskwartier en Vruchtenbuurt. Onze communicatieaanpak richt zich op het informeren, enthousiasmeren en activeren van bewoners, met maatwerk in de focusgebieden. Onze communicatie is eenduidig, we hebben met de VVE-balie, de Woonwijzerwinkel (Regionaal Energieloket) en de betrokken marktpartijen een gezamenlijk afgestemde aanpak bepaald voor de manier waarop we naar buiten treden. Zo hoeft er geen verwarring te ontstaan bij de woningeigenaren.”

Wat houdt de campagne in?

Van der Ent: “Onze communicatiecampagne zetten we breed in. We verspreiden de campagne door de hele stad en wijkgericht via onder andere huis-aan-huis flyers, brieven, artikelen in wijkbladen en posters op glasbakken. In de focuswijken delen we extra veel flyers uit en zijn er meer posters op glasbakken. Dankzij de diversiteit aan acties hebben we een groot deel van de stad kunnen bereiken (zie hoofdstuk Bereik van Hou van je Huis). Geïnteresseerden hebben we in het voorjaar van 2016 een cursus aangeboden om ze meer te leren over duurzame oplossingen. In de maanden mei en juni kwamen daar 915 VVE’s en woningeigenaren op af.”

Zijn er op dit moment nog cursussen te volgen of starten deze binnenkort? 

Van der Ent: “Ja, zowel in oktober als november bieden we cursussen aan. Op dinsdag 15 november is er bijvoorbeeld een cursus waarbij we technische informatie geven over warmtepompen in combinatie met HR-ketels. We leggen uit hoe de apparaten werken en welke besparing dit kan opleveren voor de energiekosten. Ook geven we aanvullende informatie over de subsidiemogelijkheden van de aanschaf. Op woensdag 16 november geven we een cursus over de isolatie van panden, gevels, daken en vloeren en op donderdag 17 november laten we zien hoe mensen via elektronica kunnen besparen in hun woning. De cursussen worden gegeven in de pop-up store aan de Goudsbloemlaan 82 in Den Haag en zijn gratis. Daarnaast worden er door de VVE-balie in november twee cursussen gegeven die aansluiten bij de inkoopactie van zonnepanelen van de gemeente Den Haag. De cursusdagen zijn 7 en 14 november of 9 en 16 november.”

Lees het volledige interview op energieplein20 >>

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

partners: