Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt huiseigenaren, gemeenten en bedrijven energie te besparen. Maak hiernaast een keuze om te lezen wat u kunt doen.

Nationale Energieverkenning presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat

Nationale Energieverkenning presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat

24/10/2017 - Volgens de Nationale Energieverkenning gaat de hernieuwbare energieopwekking in Nederland sneller groeien, neemt de energiebesparing toe en het energieverbruik af.

De uitstoot van broeikasgassen daalt tot 2030 substantieel. De werkgelegenheid in duurzame energieactiviteiten neemt toe.

Op decentraal niveau werken gemeenten en provincies steeds meer samen aan plannen voor de energietransitie. De praktijk blijkt desalniettemin weerbarstig want verschillende doelen voor energie en klimaat worden in 2020 niet gehaald. Ook is duidelijk dat de ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector en haar uitstoot lastig te sturen zijn omdat de sector onlosmakelijk is verbonden met het buitenland. De horden op weg naar 2020 en naar een duurzame energievoorziening op termijn vragen de komende periode om heldere beleidskeuzes.

Dit zijn de belangrijkste conclusies en observaties uit de nieuwe Nationale Energieverkenning (NEV). Dit rapport, opgesteld door ECN, Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS, geeft jaarlijks de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie en klimaat.

Lees meer over de Nationale Energieverkenning op de website van ECN.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

partners: