Met gemak energie besparen!

Bespaar Lokaal helpt huiseigenaren, gemeenten en bedrijven energie te besparen. Maak hiernaast een keuze om te lezen wat u kunt doen.

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

11/07/2019 - Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties.

De SEEH stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. Wil een eigenaar én bewoner hiervoor in aanmerking komen, dan moet deze minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd en betaald. Na uitvoering en betaling vraagt de eigenaar én bewoner de subsidie aan.
Voorwaarde is verder dat:
-de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning;
-voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH;
-de maatregelen voldoen aan de gestelde voorwaarden;
-de uitvoering plaats vindt nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting half augustus plaats.

Heropening SEEH voor eigenaar én bewoner
RVO.nl voert deze subsidieregeling uit. Wij verwachten dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen.

€ 84 miljoen subsidie beschikbaar
Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH eigenaar én bewoner € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

Urgenda-zaak
De SEEH voor eigenaar én bewoner voeren we uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze heropening van de regeling komt de regering tegemoet aan de uitspraak in de Urgenda-zaak. Stichting Urgenda eiste dat de Nederlandse staat ervoor zorgt dat de CO2-uitstoot snel vermindert. Energiebesparing in de gebouwde omgeving helpt daarbij.

Meer informatie

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief

partners: